Hamonangan, S.Pd

Spread the love

1_606359_Hamonangan

Nama                                            : Hamonangan, S.Pd

Tempat Tanggal Lahir                     : Medan, 10 Januari 1971

NIP/NRGT                                     : 19710110 200312 1 012

Jenis Kelamin                                : Laki Laki

Agama                                          : Kristen Protestan

Pendidikan Terakhir                        : S1 Matematika

Alumni Perguruan Tinggi                  : Universitas Islam Nusantara

Jurusan                                          : Fakultas MIPA/Matematika

Status kepegawaian                           : PNS

Pengalaman Kerja                              :

  1. SMAN 7 Batam
  2. SMKN 2 Batam

Diklat yang pernah diikuti                     :1.  LPMP Pekan Baru

Kompetensi selain jurusan                   :  -(Ektrakurikuler)