Penutupan UKK Jurusan Teknik Instalasi Pemesinan Kapal

Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) jurusan Teknik Instalasi Pemesinan kapal pada jum’at 5 April 2019 adalah hari terakhir berlangsungnya kegiatan Ujian yang dijalani para Siswa di jurusan tersebut. Adapun rangkaian kegiatan pada hari itu yang pertama melakukan tes wawancara secara perorangan, lain halnya dengan hari-hari sebelumnya saat presentasi dilakukan secara berkelompok. Menurut Bapak Anang Eka Sucahyo, S.Pd selaku penguji Internal hal tersebut dilakukan agar pemetaan pengetahuan setiap peserta lebih merata dan dapat melihat sikap peserta secara individu.

Yang kedua para penguji yaitu bapak Cornelys Prasetyo Widjoseno, SE dan Bapak Anang Eka Sucahyo, S.Pd memberikan breafing evaluasi pelaksanaan UKK dan memberikan motivasi kepada seluruh peserta perihal kemajuan industri dan teknologi yang akan mereka hadapi sebagai bekal tuntutan hidup dikemudian hari. Kemudian yang ketiga UKK jurusan Instalasi Pemesinan Kapal ditutup oleh bapak Lisdi Stiawan, ST selaku Kepala Kompetensi Keahlian Jurusan sekaligus koordinator pelaksana UKK tahun 2019 yang diikuti oleh seluruh peserta.

Lokasi Kami

Temukan lokasi SMK Negeri 5 Batam di Jalan Bukit Kamboja Kelurahan Sei Pelunggut Kecamatan Sagulung, Batam.